Privacy

De Factuurdokter maakt gebruikt van uw gegevens om telefonisch met u contact op te nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per mail of post) te kunnen benaderen voor offertes en facturatie. Uw gegevens kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen over relevante informatie inzake ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden (bijv. wijziging openingsuren, nieuwe diensten, promoties,...). De Factuurdokter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De Factuurdokter deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@vancleven.eu. De Factuurdokter zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 4 weken op uw verzoek ingaan.

Eveneens nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanleiding is van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door De Factuurdokter verzamelde persoonsgegevens; neem dan contact op met ons via info@factuurdokter.be.

Indien u geen mails meer wenst te ontvangen voor promotie en/of nieuwsdoeleinden van De Factuurdokter, gelieve dan een mail te sturen naar info@factuurdokter.be met vermelding "uitschrijven mailing".